Muzkido

Creatieve muzieklessen en vakantiekampen voor kinderen

Muziek in je hoofd? Da’s schitterend!

op oktober 30, 2012

De stijgende wetenschappelijke belangstelling voor muziek staat haaks op de trend in het onderwijs waar muziek steeds meer terrein verliest. Activiteiten als zang en musiceren maakten de laatste jaren op veel basisscholen plaats voor cognitieve vakken als taal en rekenen, onderdelen waarop een school wordt afgerekend. Steeds meer muziekdocenten houden het in het onderwijs voor gezien, nu hun vak is gemarginaliseerd. Nieuwe leerkrachten voor het basisonderwijs hebben meestal een geringe muzikale scholing: muziek krijgt op de lerarenopleiding nog maar weinig aandacht.

Er bestaan al heel wat studies over de impact van muziek op de hersenen. Recent onderzoek van Parbery-Clark toont aan dat kinderen en volwassenen met muzikale scholing beter in staat zijn te luisteren dan anderen. Ze worden minder gestoord door het achtergrondgeruis. Concreet hebben ze getest hoe gefocust de proefpersonen naar een geluid konden blijven luisteren terwijl het achtergrondgedruis steeds opgevoerd werd. De kinderen met muzikale scholing hielden die duidelijk langer vol. Deze auditieve focus komt ook van pas bij het herkennen van emotie in het stemgeluid. Proefpersonen die veel met muziek bezig zijn of geweest zijn slagen hier beduidend beter in en  dragen dus ook bij tot de emotionele intelligentie.

Aangezien auditieve vaardigheden sterk verbonden zijn met de leesvaardigheid, zijn er volgens de onderzoekers ook linken tussen muziek en dyslexie. Indien het gehoor goed getraind is door het zingen van liedjes, musiceren, naar muziek luisteren, komt dit het leren lezen zeker ten goede. Opnieuw een reden om je kind vroeg met muziek te laten beginnen.

Opvallend in het onderzoek naar het effect van muzikale scholing  is de betere aandacht en het betere werkgeheugen. Het geheugen komt dan ook zeer regelmatig aan bod in muzieklessen. Een goed werkgeheugen draagt bij tot het oplossen van problemen en heeft dus invloed op de intelligentie. Het is zelfs zo zijn dat kinderen na enkele jaren muziekles een hoger IQ hebben dan kinderen die dit niet deden.

Het onderzoek naar de effecten van muzikale training is nog in volle gang en zal de komende jaren nog meer licht werpen op de invloed van muziek op hersenontwikkeling. De belangrijkste conclusies kunnen reeds worden getrokken. Zelf muziek maken heeft aanzienlijk meer impact dan passief luisteren naar muziek. Door de invloed op de ontwikkeling van het auditieve systeem raakt muzikale training bij kinderen aan primaire functies als luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en emotionele intelligen- tie. Muzikale training ondersteunt de behandeling van dyslexie. Deze trainingseffecten zijn laagdrempelig: ze treden al op bij extensieve muzikale activiteit. Intensievere muzikale training heeft nog bredere effecten, onder andere door verbeterde concentratie en een verhoogde integratie van hersendelen.

Hieruit kan ik 1  grote conclusie trekken: Laat je kinderen muziek maken! 🙂

Dit artikel is gebaseerd op het werk van Mark Mieras: Wat muziek doet met kinderhersenen. Lees hier het volledige artikel


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: